Công văn của UBND huyện v/v thực hiện công tác quản lý và thực hiện các chính sách thuộc ngành LĐTBXH (06/11/2017)
Số ký hiệu văn bản 672/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 06/11/2017
Ngày hiệu lực 06/11/2017
Trích yếu nội dung Công văn của UBND huyện v/v thực hiện công tác quản lý và thực hiện các chính sách thuộc ngành LĐTBXH (06/11/2017)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động TBXH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hùng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hùng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhung.ntc@namdinh.gov.vn